(FOTO: 8. korpus NOVH. Pripadnici 8. dalmatinskog korpusa na splitskoj Rivi nakon okupacije grada)

Posebno opasna zbog svoga svjetonazora i utjecaja koje je imala na stanovništvo, često se nalazila na udaru vlasti.

Vladimir je Bakarić u funkciji sekretarara CK KPH-a, 6. veljače 1945. , prilikom savjetovanja oblasnih političkih sekretara istaknuo: „Popovi su nam neprijatelji. Katolička crkva je pripremala i odgajala sve što je ustaško i nezdravo u narodu.

Pristupanje popova pojedinaca u Front je poslijedica snaga masa. U borbi s njima moramo biti oprezni i vanjska hajka protiv njih nije oportuna.

Vatikan je moćna snaga.

Ali to nikako ne znači, da ćemo dozvoliti pomirljivost prema njima .

Budno paziti svaki njihov korak i tražiti intervenciju Fronte.

Neka svaki naš čovjek raskrinkava i udara po njihovim smicalicama, neka ih tjera kad dođu da unašaju nemir i ruše jedinstvo.“

Krugoval Domovina

Komentari

komentara