Crkvu treba uništiti jer je ona Kristova, i kako bi na taj način zlo u potpunosti zavladalo svijetom. Unatoč ljudskoj grješnoj dimenziji koja je prisutna u Crkvi, ona je uspjela kroz povijest sačuvati svetost zahvaljujući Kristovoj prisutnosti i prisutnosti njegova Duha (Svetog). Drugim riječima, posredstvom ljudske grješne dimenzije koja je prisutna u Crkvi, sotona je putem udruženog pothvata sa mračim paklenim silama pokušao Crkvi zadati smrti udarac.

U svom daljnjem izlaganju vlč Pavle Primorc dotiče se pojma anarholiberalizma odnosno sloboda bez ikakve odgovornosti. Bez istinske slobode nismo odgovornosti. Međutim, čovjek je slobodno biće, jer ima izbor biranja, i zato mora snositi odgovornost za sve svoje postupke odnosno djela. Nadalje, u svom izlaganju osvrće se na pojam feminizma i homoseksualnosti kao kćeri anarholiberalizma. Kršćanske obitelji krase kristocentrične vrijednosti, i u tom ozračju čovjek se rađa i umire.

Stoga je obitelj na posebnom udaru od strane spomenutih pojmova putem neobjektivnih medija. Nadalje, pobornici antikatolicizma udaraju naš hrvatski katoličkih narod i njegovo domoljublje, smatrajući ga posve negativnim i neproduktivnim u širem društvenom kontekstu. Manje više svi narodi mogu biti domoljubi osim Hrvatskog katoličkog naroda.
Riječi bl. Pavla VI. koje je izgovorio davne 1972. godine povodom blagdana svetih Petra i Pavla, o prodoru dima sotonina u Crkvu, bile su upozorenje svim dobronamjernim katolicima i njihovim pastirima, a posebno onima koji krivo tumače dokumente Drugog vatikanskog koncila (sabora). Mnogima se nažalost nije svidjela kritika i zbog toga su papu ismijavanjem i omalovažavanjem kritizirali i napadali.

Kršćani vjernici moraju ozbiljno shvatiti alarmantno upozorenje svojih crkvenih poglavara: “Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre” (1 Pt 5,8).

Ne treba se bojati sotone i njegovih prstaša odnosno mračnih paklenih sila u svijetu, nego živjeti u poslušnosti Crkvi i njenim poglavarima, i onda nema više straha. Krist Gospodin utješio je Petra riječima: “A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagraditi ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati” (Mt 16,18). Sotona nastoji putem političke i duhovne borbe u potpunosti uništiti Božji plan spasenja ljudskog roda. Međutim, Spasitelj i Otkupitelj svijeta Isus uništio je njegov zlobni plan porazivši ga na drvu (života) križa.

DON TOMISLAV TOPČIĆ

Komentari

komentara