I tamo gdje je Tvoja crkva u koju rado dolaziš, nekad je bila livada.
Sutra ćeš opet doći na mjesto ove livade gdje zajedno molimo. Tad će to biti crkva – koju si i Ti izmolio.
Crkva se gradi od betona i željeza, cigle, kamena. Ali to dolazi tek kasnije, kad je sazdamo – od molitava.
Dođi! Idemo graditi crkvu blaženog mučenika, kardinala Stepinca. Molitvama mladih i svjedočenjem vjere.
Volja Božja hoće da se crkva ovog mučenika gradi novim mučenistvom. Ono je najplodonosnije sjeme novih kršćana. Upravo to je potrebno u ovoj župi, komunizmom tako ranjenoj.
Stoga dođi!
Da sazidamo crkvu, molitvama svih nas.

Pater Ike Mandurić

Komentari

komentara