“ Stječe se dojam da međunarodna zajednica ne želi zaustaviti rat koji odgovara njihovim interesima. Oni su ga pokrenuli, pa zašto bi ga željeli prekinuti?!”

“Čini se kao da su Daesh (tzv. Islamska država) osmislile i podržale neke strane zemlje kako bi služio njihovom interesu, i interesima Izraela i Turske. Oni su planirali uspostaviti muslimansku državu kojom bi vladali zakoni Kurana i teokratska fundamentalistička diktatura “muslimanske braće”, koju bi pak nadgledalo osmansko neo-carstvo. Neviđeno nasilje je bio tek taktični potez njihove strategije kako bi terorizirali ljude i čvrsto ih držali pod svojom dominacijom.”

Izvor: EWTN

Komentari

komentara