Ovo je dokument koji dokazuje da je u Zagrebu postojala pravoslavna – državotvorna akademija koja je izdavala svoje diplome, odnosno da prije 1914 pravoslavlje u Hrvatsko nije imalo veze sa Srpskom Pravoslavnom crkvom! Diplome su se izdavale na Kraljevskom sveučilištu Franje Josipa u Zagrebu .

Arhiepiskop Aleksandar ispred HPC-a ne može vjerovati da Hrvatska daje ogroman novac za SPC-u iako je ugovor između crkve i vlade Ivice Račana nezakonitt, jer je Račan potpisao ugovor sa tada nepostoječom pravnom osobom u Hrvatskoj, odnosno s zastupnicima crkve koja nije imala zakonski temelj u Hrvatskoj. Isto tako arhiepskop HPC-a Aleksandar tvrdi da su  i tiomus (potvrda o legalnosti) srpski svečenici izvukli mitom prema carigradskom patrijarhu 1922.godine.

Isto tako arhiepsop tvrdi da je svaka pravoslavna crkva isključivo imenom vezana na zemlju u kojoj je legalizirana, u našem slučaju crkva može biti jedino Hrvatska. Nikoko srpska, jer to povlači za sobom i teritorij koji ispada da je srpski.

Nama pak nije jasno zbog čega katolička crkva u Hrvatskoj podržava to bezakonje i dolazi na ustoličenje srpskog vladike u Dalmaciji neki dan, te na taj način daje legimitet onoj srpskoj prevari. I mirmo gleda dok srpski luđak Vulin u rangu srpskog predstavnika i ministra provocira Hrvatski puk svojim političkim govorom mržnje ruku pod ruku sa lokalnim srpskim ekstremistima i provokatorom Miloradom Pupovcem?!

Izvor: HOP

Komentari

komentara