Berlin/ Hrvatska katolička misija Berlin organizira u petak 28.10.2016. godine u 19.15 sati, predavanje naslova „Susret sa živim Bogom“, kojeg je predavač prof. dr. Davor Pavuna. 

Predavanje će biti u prostorijama Misije, na adresi: Feldstr. 4, 13355 Berlin.

Prof. dr. Pavuna će potom u subotu, 29.10.2016. u 10 sati, u misijskoj dvorani, održati predavanje sudionicima Susreta hrvatskih studenata iz Njemačke. Tema predavanja je „Život i ljubav“

Davor Pavuna (Koprivnica, 15. travnja 1952. ) hrvatski je fizičar i izumitelj.

Osnovnu školu završio je u Osijeku. Maturirao je u V. gimnaziji u Zagrebu 1970. godine. Diplomirao je eksperimentalnu fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1977. godine. Postao je doktor znanosti na University of Leeds 1982. godine iz područja fizike kondenzirane materije. U francuskom Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja (CNRS) u Grenobleu boravio je tri godine. Jedno vrijeme istraživao je u Australiji i SAD-u. Od 1986. godine radi u Lausanneu u Švicarskoj [2] kao sveučilišni profesor fizike, kemije kondenzirane materije te mikro i opto elektronike.

Objavio je preko 150 znanstvenih radova i udžbenik o supravodljivosti na engleskom jeziku  koji se prevodi i na druge jezike. Održao je stotinjak predavanja na uvaženim svjetskim sveučilištima. Radi na projektu na sinkrotronu u američkoj državi Wisconsin, što je zajednički projekt švicarskih i američkih fondova za znanstvena istraživanja. Predsjednik je svjetskog kongresa o nano-inženjeringu i novim oksidnim tehnologijama u SAD-u. Savjetnik je poduzećima u nekoliko država. Kao savjetnika na području energetike ga je angažirao američki predsjednik Barack Obama.

Jedan je od pokretača Prvog kongresa hrvatskih znanstvenika održanoga u Vukovaru 2005. godine . U povodu 150. obljetnice rođenja Nikole Tesle, dobio je odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Nikole Tesle za osobite zasluge u izumiteljstvu, 2006. godine. Američki ministar energetike Steven Chu imenovao ga je recenzentom projekta iz područja energetike. Govori pet jezika. U slobodno vrijeme svira u jazz sastavu 4e Etage. Djeluje kao savjetnik nekoliko vlada, korporacija i ustanova.

Izvor:Hrvatski Glas Berlin

Komentari

komentara