Se triba zapitat parvo: Kako je moguche ne imat VLADAVINU HARVATSKOGA NARODA (“demokraciju”)? Ne moxe bit VLADAVINE HARVATSKOGA NARODA doklengott se porabe tujinske biside poput “demokracija”, bo zamaglivaju nam takve nakaradne biside pravu stvarnost.
Naxalost “demokracija” = vladavina “gremija”.
VIDITE LI RAZLIKU? Harvatski Narod nisu “gremiji”.
“gremiji” jesu: bitange, lizoguzci vraga, izrodi, zlocsinci, ABORTERI, “antifašisti”, četnici, tjarvenoga nosa pijandura Šeks, “demokrate”,…
Ako je bilo Harvata tkoji postahu “gremiji” – nisu to visce Harvati!
Takvi “gremiji” NE MOGU SLUXIT HARVATSKOMU NARODU, prima tomu ne bi smili niti sudilovati va upravi nad Harvatskima lyudima oli Harvatskima dobrima, nu pogotovo niti primat pinize za to.
JESAN LI USPIL POJASNIT?

besida

 

Izvor:Facebook

Komentari

komentara