Potukli su Dalmatinci na Neretvi u borbi na život ili smrt, istinske narodne neprijatelje, fašističke kompanjone, talijane i četnike, da bi na Sutjesci bili masovno pobijeni, ne samo od Nijemaca, nego i od svojih jugo-‘partizanskih’ suboraca…koji su ponosno nosili četničke šubare s kokardom na glavi.

Naivni, zavedeni i izmanipulirani dalmatinski partizani, mahom golobradi momci, na Sutjesci su ginuli i sprijeda i straga (kako bi sačuvali dragocjenu stražnjicu ‘voljenih’ im drugova Tite i Moše Pijade, nap. a.). Straga ih je, iza bukve ‘skidao’ crnogorski narodni heroj Sava Kovačević-svjedočio je ‘legendarni’ Sinjanin(-čovik i po), Vice Buljan.

Sava Kovačević je, moguće, godinu dana ranije, preživio Kupreško malo polj’ce, što pozoba Crnogorce, pa je zato i u partizanima-Hrvatima gledao isključivo ustaše i domobrane. Na Kupresu se branila tadašnja Hrvatska država, a napadači su bili četničke, tobož’ proleterske jedinice iz Srbije i Crne Gore. Branitelji su se u čudu krstili i lijevom i desnom, odkuda među Miloradima i Jovanima Koče Popovića, i imena Stipe(preinačenog u Stevo, nap. a.), Ante i Mate, koji su im iz Dalmacije došli u pomoć.

Nije to nikakvo čudo jer partizana, drugova i drugarica, u Srbiji nije ni bilo tamo je postojao jedan drugi, ‘paralelni antifašistički pokret'(po Vuku Draškoviću, nap. a.), Ravnogorsko-četnički, na čelu kojega je bio ‘prvi ilegalac porobljene Jevrope’, kraljevski oficir srpske oslobodilačke vojske u otadžbini, Dragoljub-Draža Mihailović!

Tek pred sam kraj rata, 12.rujna 1944.g. malodobni kralj Petar II. se iz Londona obratio poznatom depešom, ali, narodima Jugoslavije u kojem je pozvao sve snage lojalne srbijanskoj kruni i one koje to nisu da se priključe NOVJ-u i NOR-u pod vodstvom druga Tite….iz rojalista u komuniste!
Tekst u kojem Petar II. izvještava ‘svoje’ narode o skorašnjem preokretu nalazi se u slijedećem proglasu, skraćeno:

„Dragi moji Srbi, Hrvati i Slovenci, u ovim sudbonosnim i za Jugoslaviju velikim danima, kada pobedonosne armije Sovjetskog Saveza stoje na našoj granici s jedne strane, a američke i britanske s druge strane, kada je dan naše slobode u punom svanuću, pozivam sve Srbe, Hrvate i Slovence, da se ujedinite i pristupite Narodno-oslobodilačkoj vojsci pod maršalom Titom…..itd.“

Tek tada su ‘gospoda’ četnici obrijali svoje brade a sa šajkača ili šubara uklonili kraljevsku kokardu i naćulili komunističku zvijezdu petokraku; i preko noći postadoše ‘drugovima-Titinim partizanima’!

 

Damir Kalafatić

 

Komentari

komentara