Policijska postaja Vrginmost ne reagira na nepoštivanje znakovlja naše države na vozilima srpskih stanovnika općine. Naime ponukani zadnjim dogadanjima u općini, poglavito huškanjem lokalnog lista srpske nacije, a koji ureduje narkoman Predrag Mraović, Srbi su potrgali hrvatski grb sa registracije vozila i tako pokazali da ne poštuju zemlju u kojoj žive. Mi smo izbrojili deset vozila bez grba na registraciji, a lokalni stanovnici su nama potvrdili da se radi o Srbima, vlasnicima vozila. Lokalna policija zna za ovaj problem, ali kada krim policiju vodi sin četnika Dugošije teško je za očekivati neke značajnije promjene.

slika-12Tekst novina rke Helene Puljiz iz mraovićevog lista kojim se vrijeda grb i zastava Republike Hrvatske je hit medu lokalnim Srbima, koji tradicionalno već 500 godina mrze Hrvatsku. Trgaju se hrvatski grbovi sa vozila, a u pozadini srpski emisari obilaze srpska sela i plaćaju lokalne Srbe da namjerno provociraju sukobe o čemu isto lokalna policija ima podatke ali ne reagira.

Banovina je ponovo bure srpskog baruta. Jedna traktorijada Srbima očito nije bila dovoljna. Očito se vode ponašanjem lokalne policije, koja se više bavi prikrivanjem srpskog nacionalizma, nego što radi svoj posao.

Predrag Mraović i njegova udruga Suncokret su izbačeni iz Topuskog kako nam kažu lokalni stanovnici zbog drogiranja stranaca, koji su dolazili preko ljeta u udrugu. I od tada Mraović širi mržnju po Vrginmost, dok mu pajdaš Pupovac traži mjesto pomoćnika ministra za kulturu, vjerojatno da bi širio ovu gedansku nekulturu na sramotu ostalih Srba.

Izvor: PORTAL DNEVNIH NOVOSTI

Komentari

komentara